Osoba  deklarująca chęć wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia "HAPPY" powinna przede wszystkim zapoznać się ze statutem  i obowiązującym  regulaminem.  Pierwszym krokiem pozwalającym na uzyskanie członkostwa jest złożenie  deklaracji członkowskiej. Na podstawie tego dokumentu Zarząd Stowarzyszenia wyda stosowną uchwałę o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Pamiętać należy, że w momencie złożenia deklaracji wymagane jest wpłacenie na konto Stowarzyszenia składki członkowskiej w wysokości określonej w tabeli opłat. Członek Stowarzyszenia rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany do złożenia  wniosku o rejestrację przydomka hodowalnego. Zatwierdzony przydomek hodowlany automatycznie otrzymają wszystki psy i  koty posiadane przez hodowce zarejestrowane w Stowarzyszeniu na podstawie wniosków o rejestrację psa/kota. Wszystkie szczenięta i kocięta wywodzące się z hodowli zarejestrowanych w SMPiK wymagają zgłoszenia w celu rejestracji. W tym celu należy w ciągu 7 tygodni wypełnić i przesłać kartę krycia i miotu. Na podstawie danych zawartch w tych dokumentach hodowca otrzyma metrykę, która jest wypisem z Księgi Wstępnej i jednocześnie poświadczeniem pochodzenia psa, czy też kota. 

 

 

Wszystkie dokumnety o których wyżej mowa stanowią załączniki do powyższego artykułu. Po ich pobraniu i wypełnieniu należy je przesłąć w formie elektronicznej na adres biuro@stowarzyszenie-happy.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny.