INFROMACJE DLA KUPUJĄCYCH

Poniższy artykuł zawiera kilka porad lub informacji, które ułatwią Państwu zakup psa.

W przypadku wątpliwości służymy Państwu pomocą w zdobyciu informacji na temat hodowali i posiadanych szczeniąt poszczególnych ras, 
co do których zamieszczono ogłoszenie o sprzedaży na portalach internetowych lub w prasie.
Kontakt telefoniczny i mailowy znajduje się  na stronie w zakładce "Kontakt".

 

Należy pamiętać, że do obowiązków hodowcy należy: 

-  dokonanie badań i przeglądu miotu u weterynarza powiązane z wszczepieniem mikroczipów;

-  rejestracja miotu w Stowarzyszeniu;

-  przekazanie psa/kota nie wcześniej jak przed upływem 7 tygodnia życia;

-  sporządzenie umowy kupna sprzedaży psa/kota, do której załącznikami powinny być takie dokumnety jak metryka pochodzenia
i książeczka 
zdrowia posiadająca aktualne wpisy o odrobaczedniach, szczepieniach, czy też przeprowadzonych badaniach;

- przekazanie kupującemu informacji nt. żywienia i pielęgnacji psa/ kota;

 

Ważne jest by pamiętać, że również na kupującym spoczywają obowiązki wynikające z opieki na zakupionym zwierzęciem,
dlatego też należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy.