W momencie podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi członków naszego Stowarzyszenia należy przede wszystkim szczegółowo zapoznać się ze statutem i obowiązującym regulaminem, a następnie  postępować  w następujący sposób:

Po pierwsze 

Proszę pobrać deklarację członkowską i wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego.

Pobrane dokumnety można:

- wypełnić w wersji elektronicznej,

- wydrukować i wypełnić odręcznie,

- wydrukować, wypełnić i  zeskanować lub zrobić zdjęcie, 

Po drugie 

Przygotowane w powyższy sposób dokumenty proszę przesłać e-mailem. 

Po trzecie 

Prosimy cierpliwie czekać na kontakt przedstawicieli Stowarzyszenia, którzy niezwłocznie po otrzymaniu przesłanych przez Państwa dokumnetów skontaktują się w celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji i wniosku lub uzyskania dodatkowych informacji oraz przedstawienia kwoty do zapłaty 

Po czwarte

W oczekiwaniu na kontakt prosimy o przygotowanie zwierząt i kompletu dokumentów dotyczących pochodzenia rejestrowanych zwierząt z Państwa hodowli oraz książeczek zdrowia zwracając uwagę na aktualność szczepień ochronnych, dokonanych odrobaczeń, czy też szczepienia przeciwko wściekliźnie. 

Po piąte

Od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Stowarzyszenia realizacja wysyłki dokumentów nastąpi w terminie 7 dni.